EUSL logo

European Social Label Invest 

Investeringar i nya och sociala företagare

EUSL Invest är en liten verksamhet som investerar i nya samt sociala företag. Verksamheten är skapad av EUSL-Gruppen men tillhör inte den direkt utan är ett horisontellt steg åt sidan för att stödja delar av den ordinarie verksamheten, främst där nya företag genereras genom Social Green House och som behöver ett finansiellt stöd i början. EUSL Invest kan även investera i andra verksamheter med endast ett formellt krav om att den verksamhet som söker stöd också blir medlem i EUSL. 

Utöver egna insatser kan EUSL Invest gå in i en verksamhet med arbete eller styrelseuppdrag. Likaså är EUSL Invest en partner till företag som söker regionalt, nationellt eller internationellt stöd i form av bidrag, utvecklingscheckar och liknande. Sammantaget är EUSL Invest en långsiktig partner som kan gå in med både eget kapital, bistå med att generera nytt kapital så väl som kompetens och nätverk. EUSL Invest ser ett upplägg som snarast kan liknas vid smarta pengar och det är sällan som verksamheten enbart bistår med en enda del. 

EUSL-Gruppen, som står bakom EUSL Invest, är ett konglomerat i konglomeratet där huvudmålet är att lösa Sveriges och Europas integrationsutmaningar. Detta låter sig göras genom att göra det attraktivt för små och medelstora företag att arbeta med integrationsutmaningarna i samhället. En av de största utmaningarna som myndigheter hittills har haft är att förstå vad som ska ske i steg två och därför har de ännu inte lyckats presentera en tillfredsställande modell för vår tids största utmaning. EUSL-Gruppen har å sin sida lyckats skapa en attraktion och adderar det engagemang inom näringslivet som hittills har saknats, med allt från tjänster, produkter och erbjudanden som småföretagarna gillar till skräddarsydda utbildningar för individen så att den antingen blir anställningsbara eller startar sitt eget företag, oavsett om de står nära eller längre bort från arbetsmarknaden. Men även EUSL-Gruppen ställdes sedan inför en utmaning se hur nya företag ska klara sig. Människor som har någon form av utmaning framför sig behöver ett helt nytt typ av stöd som i dagsläget inte finns, både i tid och pengar, och det är så EUSL Invest har uppstått. 

 

Kontaktuppgifter finns högst upp på den blå pilen. För att komma till EUSL-Gruppen följ nedanstående länk.

EUSL logo

EUSL-Gruppen

European Social Label Gruppen, förkortning EUSL-Gruppen, är ett konglomerat i ett större konglomerat med tre olika inriktningar och tillhörande underliggande områden. Tillsammans skapar de en enhet med fokus på mångfald, inkludering och integration. Denna enhet, som utgår frånett koncept kallat för RoomsWithoutanAppointment – rum utan möte –  är något som det större konglomeratet tillämpar på små och medelstora företag i hela EU på ett sätt där dessa frågor ska ses som en investering och inte som en kostnad. Konceptet bygger på den idéburna sektorns värderingar och hur dessa appliceras på den privata sektorns ordinarie verksamheter. Genom att göra det attraktivt för små och medelstora företag att arbeta med dessa frågor kan samhället och synsättet på utanförskap och integration utvecklas och göra världen till det bättre.

EUSL-Gruppens kärna är en icke-statlig, ej vinstdrivande organisation  som är medlemsdriven med inriktning på juridiska organisationer i första hand. Som namnet antyder är verksamheten riktad mot hela EU vilket innebär att alla medlemmar får tillgång till EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, inom medlemskapet. EUSL’s verksamhet skiljer sig från de flesta andra icke-statliga organisationer eftersom vår medlemsbas främst är baserad inom SME-sektorn.

EUSL logo

EUSL Foundation

Likt EUSL Invest är EUSL Foundation skapad av EUSL-Gruppen men helt fristående och tar både ett vertikalt och horisontellt kliv åt sidan. EUSL Foundation är en stiftelse baserad på en kombination av den idéburna och privata sektorn där en stor portion av medlemsavgiften oavkortat går in.

Stiftelsen huvudmål är att representera EUSL och dess medlemmar i samhället. Främst görs detta genom ett tätt arbete med lokala näringslivet som kan begära ut medel till vad som kallas för sociala insatser i samhället. Stiftelsens uppdrag är att vara ansiktet utåt för de företag som vill synas i samhällsintegrerande sammanhang, få positiv marknadsföring och stärka sin position på marknaden. Ett win-win för alla, helt enkelt.